contact

Contact Us


Add:

Headquarters: No. 99, Changxing Road, Jiang'an County, Yibin CityChengdu: room T2 1602, Yintai Center, No. 1199, north section of Tianfu Avenue, Chengdu

Tel:

Switchboard: +86-0831 892-6666
Fax: 0831 8798-600

E-mail:

Recruit: yuru.chen@tyeeli.com
Market: tianyi@tyeeli.com

ESG: esg@tyeeli.com

message

Please leave us a message and we will contact you as soon as possible.